63 2893430 - 63 2892810 - 509 943 628 - 502 518 461
biuro@agro-mig.pl

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95-46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż :

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Maciej Kubicki i Grzegorz Stawski „AGRO-MIG” spółka jawna z siedzibą w Turku ul.Polna 4a
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu, na podstawie i przez okres: -sprzedaży produktów i czynności związanych z obsługą Klienta na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa , w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych ,statystycznych i archiwizacyjnych ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat .
  4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z AGRO-MIG spółka jawna w celu realizacji usług.
  5. AGRO-MIG spółka jawna zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim , które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną , zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usług.
  10. Pana/pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.