63 2893430 - 63 2892810 - 509 943 628 - 502 518 461
biuro@agro-mig.pl

Glebogryzarki

Glebogryzarka

Glebogryzarka"Virgo"BOMET /ceny netto, prosimy doliczyć 23%vat/


Cena brutto: (PLN)
Cena netto: (PLN)
SZCZEGÓŁY
Glebogryzarki z przesuwem

Glebogryzarki z przesuwem"Virgo" BOMET


Cena brutto: (PLN)
Cena netto: (PLN)
SZCZEGÓŁY
Glebogryzarka do międzyrzędzi

Glebogryzarka do międzyrzędzi "Vela" BOMET


Cena brutto: (PLN)
Cena netto: (PLN)
SZCZEGÓŁY
Glebogryzarka do międzyrzędzi

Glebogryzarka do międzyrzędzi "Vega" BOMET


Cena brutto: (PLN)
Cena netto: (PLN)
SZCZEGÓŁY
Glebogryzarka VOLANS

Glebogryzarka VOLANS


Cena brutto: (PLN)
Cena netto: (PLN)
SZCZEGÓŁY