63 2893430 - 63 2892810 - 509 943 628 - 502 518 461
biuro@agro-mig.pl

DOZAmech

Produkcją maszyn do pobierania, transportu oraz przygotowywania pasz. Głowny produkt to zestaw rozdrabniająco-mieszający do przygotowywania pasz.

www.dozamech.pl